Święto Kobiet 2018 w Gminie Wiśniowa

W dniu 10 marca 2018 r. w Domu Ludowym w Kożuchowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Kobiet połączone z Dniem Sołtysa. Coroczne już wydarzenie o gminnym zasięgu jest okazją do wspólnego spotkania oraz złożenia życzeń przez przedstawicieli Samorządu  wszystkim Paniom oraz sołtysom 13 wsi Gminy Wiśniowa. Co roku impreza odbywa się w innej miejscowości, aby każda społeczność lokalna mogła aktywnie zaangażować się w działanie.

Za organizację odpowiadały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Kożuchowa na czele z przewodniczącą Krystyną Ziębą przy współpracy z sołtysem Zbigniewem Migą, Radą Sołecką i mieszkańcami wsi oraz Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej, który odpowiadał m.in. za zorganizowanie części artystycznej spotkania. A podczas uroczystości wystąpili: grupa teatralna z Kozłówka pod okiem Pani Agaty Wójcik, grupa kabaretowa z Szufnarowej pod przewodnictwem Zenona Petki oraz zespół Wisienka z Markuszowej na czele z założycielem i akompaniatorem Dariuszem Datą.
Na Dzień Kobiet zostały tradycyjnie zaproszone delegacje z poszczególnych Kół Gospodyń, dyrektorki, kierowniczki, prezeski, wójt, radni i sołtysi oraz mieszkanki wsi goszczącej.
Okazjonalne życzenia złożyli: Wójt Marcin Kut oraz przewodniczący Rady Gminy Ryszard Strzępek. W  swojej rodzinnej miejscowości wójt adresował szczególne życzenia do Pań, które go wychowywały na rodzinnym i sąsiedzkim podwórku oraz do koleżanek – rówieśniczek, z którymi dorastał.

Następnie Panowie wraz z sekretarzem Urzędu Gminy Jackiem Rybczykiem oraz dyrektorem Ośrodka Kultury Władysławem Salamonem wręczyli Paniom serduszka na magnes z napisem: „Jestem Kobietą, która chwyta za serce” oraz kolorowe smaczne pierniczki z napisem: „Kobieta Roku”, gdyż każda z Pań zasługuje na ten tytuł  z nigdy nie wyczerpującą się datą ważności.
Sołtysom natomiast z okazji ich święta wójt wręczył torby na dokumenty oraz pierniki z napisem: „Sołtys Roku”. Przewodniczący Strzępek, a jednocześnie wieloletni sołtys Różanki życzył sobie i innym, aby Fundusz Sołecki był zawsze wyższy od  potrzeb mieszkańców i wsi.
Po słowach serdeczności odbyła się wspomniana już artystyczna część imprezy, obiad oraz towarzyskie spotkanie.
Całość imprezy poprowadził Grzegorz Tomaszewski, który w imieniu Radnych Powiatu Strzyżowskiego wręczył przewodniczącej miejscowemu kołu gospodyń Pani Krystynie Zięba bukiet kwiatów.
http://okwisniowa.pl/galeria/852/index.html

Z okazji Dnia Kobiet zostały  również zorganizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich lokalne wiejskie spotkania dla mieszkanek danych miejscowości. Takie imprezy miały miejsce, np. w Niewodnej czy Markuszowej. W Wiśniowej natomiast Fundacja Cherry Home zorganizowała spotkanie dla Pań pn.  „Cherry Lady” z licznymi darmowymi atrakcjami dla uczestniczek wydarzenia. http://okwisniowa.pl/galeria/850/index.html

Ponadto, 10 marca 2018 r. można było podziwiać występy naszych zespołów folklorystycznych: Wisznia oraz Wisienka podczas Podkarpackiego Forum Kobiet Wiejskich w Jasionce.
W trakcie wydarzenia wójt Gminy Wiśniowa Marcin Kut otrzymał medal św. Izydora Oracza (patrona rolników). Natomiast przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Tułkowic – Pani Małgorzata Mularz otrzymała medal za zasługi dla kółek i organizacji rolniczych. Gratulujemy!
http://okwisniowa.pl/galeria/851/index.html