Telefon dyżurny – utrzymanie dróg

Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz zjawiska pogodowe związane z  okresem zimowym,   informuję o uruchomieniu z dniem 08-02-2021 roku telefonu dyżurnego:

nr 697 367 999

Na numer ten można zgłaszać PILNE potrzeby utrzymania lub przywrócenia przejezdności dróg  gminnych publicznych i wewnętrznych pozostających w zarządzie Wójta Gminy Wiśniowa   

Wójt Marcin Kut