Termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Wiśniowa informuje, że z dniem 15-go listopada br. minął termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (płatność bez wcześniejszego wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją).

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne  uregulowanie w/w należności na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bądź w Kasie Urzędu Gminy Wiśniowa.  

Kasa Urzędu Gminy Wiśniowa czynna w dniu 3 grudnia i 4 grudnia 2020 roku.


Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.  17 2775 063 wew. 20