Trening Systemu Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności Cywilnej

W dniach 14 – 15 listopada 2018 r. w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGADE – SAREX 18/11”, na terenie województwa podkarpackiego zostanie przeprowadzony trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza.

W związku z powyższym w dniach 14 – 15 listopada 2018 r. między godz. 9:00 a 15:00 ( termin zapasowy – 16 listopada 2018 r.) na terenie Gminy Wiśniowa zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane;

  1. akustyczny sygnał alarmowy – „ogłoszenie alarmu”
  2. akustyczny sygnał alarmowy – ” odwołanie alarmu”.

Po usłyszeniu w/w sygnałów proszę nie podejmować żadnych z tym związanych działań.