Udzielenie dotacji dla spółek wodnych

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania postanowił udzielić dotacji dla spółek wodnych:

  • Spółka Wodna Wodociągowa Tułkowice II – 15.000,00 zł
  • Spółka Wodna Wodociągowa Tułkowice II – 15.000,00 zł
  • Spółka Wodna Wodociągowa Pstrągówka – 5.000,00 zł
  • Spółka Wodna Wodociągowa Tułkowice 1 – 15.000,00 zł
  • Spółka Wodna Wodociągowa Kalembina – 25.000,00 zł
  • Spółka Wodna Wodociągowa Wiśniowa – 15.000,00 zł