UWAGA Przedsiębiorcy z terenu Gminy Wiśniowa

W odpowiedzi na wspólne pismo przedsiębiorców z terenu gminy Wiśniowa z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie prośby o zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa COVID-19, w dniu 1 lipca 2020 roku Rada Gminy Wiśniowa podjęła uchwałę (UCHWAŁA NR XX/175/2020 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości), na mocy której przedsiębiorca może być zwolniony z podatku od nieruchomości należnego za miesiąc kwiecień i maj 2020 r.

Zakres i warunki zwolnienia określono w w.w. uchwale. Zainteresowanych prosimy o kontakt z stanowiskami ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Budżetu i Finansów Gminy Wiśniowa, tel. 17 2775 063 wew. 18.