Uwaga Rolnicy!  Dopłaty bezpośrednie w 2023 roku

PODR w Boguchwale z siedzibą gminnego punktu doradztwa w Urzędzie Gminy Wiśniowa I piętro pokój nr 3 zaprasza codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 do korzystania z bezpłatnego wypełniania wniosku o dopłaty na rok 2023.

Od 15 marca 2023 r. jak co roku rolnicy będą mogli składać za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich. W tym roku płatności bezpośrednie będą realizowane jako interwencja Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W ramach tych płatności kontynuowane będą dotychczas realizowane rodzaje, ale również wprowadzone nowe, a także będąca połączeniem wymogów zazielenienia i zasad wzajemnej zgodności – warunkowość. Kładzie ona większy nacisk na kwestie klimatyczne i środowiskowe oraz uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia od przestrzegania przez beneficjentów przewidzianych norm i wymogów. Niedostosowanie się do nich może skutkować zmniejszeniem kwoty płatności.