W ramach programu „Zdalna Szkoła+” Gmina Wiśniowa pozyskała dofinansowanie w wysokości 74.984,00 zł na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do zdalnego nauczania

Zakup sfinansowano w ramach programu „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w  systemie kształcenia zdalnego.  Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Informujemy, że w ramach programu „Zdalna Szkoła+”  Gmina Wiśniowa pozyskała dofinansowanie w wysokości 74.984,00 zł na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do zdalnego nauczania.

Gmina w dniu 19 maja 2020 roku złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

W ramach projektu zostało zakupionych 28 laptopów z zestawami słuchawkowymi i 28 Pakietów OFFICE MOLP EDU 2019 –  dożywotnia licencja na 1 stanowisko. Sprzęt został przekazany dyrektorom szkół z terenu gminy i będzie wypożyczony nauczycielom   i uczniom w czasie zamknięcia placówek oświatowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby rodzin wielodzietnych (3+). Sprzęt komputerowy wróci do szkół po zakończeniu zdalnych lekcji i będzie służył nauczycielom i uczniom po powrocie do nauki w czasie roku szkolnego.