Wybory samorządowe 2024 – Informacje

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Premier wyznaczył w nim datę wyborów na 7 kwietnia 2024 roku. Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

Aktualne informacje dotyczące wyborów samorządowych na terenie gminy Wiśniowa dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa: https://wisniowa.bip.gov.pl/wybory-samorzadowe-2024/

oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/obwodowe/wyszukiwarka?obszar=181905