Wznowienie przewozów

Na prośbę przewoźnika PKS Dębica informujemy, iż w związku z wznowieniem przewozów na linii komercyjnej będzie możliwy zakup biletów miesięcznych dla zainteresowanych mieszkańców na dworcu w Wielopolu Skrzyńskim w terminie:  27.08.2020 o godz. 8:00- 14:00