Zagospodarowanie przestrzeni publicznych: sportowo-rekreacyjnych i wypoczynkowych w Markuszowej poprzez budowę skate parku przy Szkole Podstawowej oraz rozbudowę mini parku przy Domu Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby Domu Kultury

W październiku zakończyła się realizacja zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych: sportowo-rekreacyjnych i wypoczynkowych w Markuszowej poprzez budowę skate parku przy Szkole Podstawowej oraz rozbudowę mini parku przy Domu Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby Domu Kultury, realizowanego przez Gminę Wiśniowa w ramach Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Markuszowa objętych Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025, dofinansowanego ze środków województwa podkarpackiego. Realizacja projektu wymagała zaangażowania zarówno po stronie beneficjenta projektu, Wykonawcy, partnerów projektu, jak również mieszkańców Sołectwa Markuszowa. Z efektów realizacji mogą korzystać wszyscy mieszkańcy lokalnej społeczności.