Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) w 2021 roku

Od 2021r prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

1 czerwca 2021r rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2021/2022, który będzie trwał do 31 maja 2022r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021r, wnioski będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną (internet) przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,
  • od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  lub za pośrednictwem poczty.