Zawiadomienie o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia że przeznacza do wynajmu lokal mieszkalny znajdujący się
w budynku Ośrodka Zdrowia w Markuszowej, składający się z 3 pokoi, kuchni, korytarza, przedpokoju, logii, łazienki, WC, o łącznej powierzchni użytkowej 56,43m2, wyposażony w instalacje: wod-kan, gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie wspólne.

 Osoby zainteresowane wynajmem prosi się o złożenie następujących dokumentów:

– Oświadczenia o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia.

– Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

(W wyżej wymienionych oświadczeniach uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania tych dokumentów). 

– Oświadczenia o sytuacji osobistej (praca, stan zdrowia, liczba dzieci, ewentualne schorzenia i niepełnosprawności wpływające na sytuacje osobista i majątkową).

– Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Oświadczenia o których mowa powyżej należy złożyć do dnia 17 lutego 2024r.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr XXXII/172/05 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiśniowa, po przeanalizowaniu oświadczeń od zainteresowanych osób, Wójt Gminy podejmie decyzję o wynajmie mieszkania.

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut