Zawiadomienie

Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie Zarządzenia Nr 332/2021 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie  zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Niewodna zawiadamia mieszkańców sołectwa Niewodna, że w dniu 23 lipca 2021r. (piątek) o godz. 19:00 w Domu Ludowym w Niewodnej odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Niewodna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa.
  3. Sprawy różne.

Ze względu na ważność spraw proszę o liczny udział mieszkańców w zebraniu wiejskim.