Zebranie Wiejskie sołectwa Kalembina

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia mieszkańców sołectwa Kalembina, że w dniu 28 listopada 2022 (poniedziałek) o godz. 17:00 w Domu Ludowym w Kalembinie odbędzie się Zebranie Wiejsckie sołectwa Kalembina z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta
  2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa.
  3. Sprawy rożne.