Żłobek Samorządowy w Wiśniowej ogłasza rekrutację na rok 2022/2023

Żłobek Samorządowy w Wiśniowej ogłasza rekrutację w dniach 26.04.2022 – 06.05.2022 na rok 2022/2023.

Czesne 421,40 zł.

Zalety naszego żłobka:

 • Zapewniamy ciepłą domową atmosferę dzięki, której zarówno dzieci jak i rodzice czują się dobrze. Wzajemna życzliwość  i zaufanie sprzyja dobrej współpracy
 • Małe grupy dzięki, którym możemy stawiać na indywidualne podejście do każdego dziecka
 • Dzieci zawierają pierwsze znajomości i przyjaźnie z rówieśnikami, których nie można zastąpić w domu
 • Stały plan dnia, wykonanie danych czynności o ściśle określonych porach według tej samej kolejności pozwala dziecku uporządkować swoje uczucia i emocje. Ład i spokój ułatwiają poznanie świata oraz dostosowanie się do rzeczywistości. Powtarzalność zdarzeń pozwala dzieciom je przewidzieć i zaakceptować
 • Szczególny nacisk kładziemy na stałą współpracę z Rodzicami. Podtrzymywanie dobrych relacji jest fundamentem prawidłowego funkcjonowania na zasadzie partnerstwa
 • Pomoce dydaktyczne i zabawki, które posiadają certyfikaty i atesty
 • Organizujemy ciekawe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, codziennie czytamy i opowiadamy bajki
 • Uczymy języka angielskiego poprzez zabawę
 • Organizujemy bale absolwentów, dni tematyczne oraz wiele innych ciekawych zajęć
 • Wychodzimy na spacery i plac zabaw oraz organizujemy jak najwięcej zajęć na zewnątrz 
 • Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: https://zlobekwisniowa.pl/ oraz śledzenie naszej działalności na Facebooku. 

Podanie należy pobrać ze strony żłobka https://zlobekwisniowa.pl/rekrutacja/ lub odebrać z placówki. Kompletną kartę zgłoszeniową do dnia 06.05.22 należy dostarczyć do placówki lub wysłać na email zlobek@wisniowa.pl. Każde zgłoszenie, które wpłynie zostanie potwierdzone. Rozpatrywane będą tylko podania kompletne (muszą być uzupełnione wszystkie punkty wraz z pieczątkami zakładów pracy oraz koniecznie podpisane przez obojga Rodziców). Rekrutacja odbędzie się na podstawie Regulaminu Rekrutacji dzieci do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej. Jeżeli dziecko dostanie się do placówki, Rodzic (w uzgodnionym terminie) zobowiązany jest odebrać dokumenty ze Żłobka.

Podpisany komplet dokumentów należy wrzucić do skrzynki najpóźniej do dnia 20.05.2022.  Wyniki rekrutacji przekazane będą telefoniczne do dnia 17.05.22. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 17 3333 141 (Żłobek Samorządowy), 721 127 152 (Dyrektor żłobka).