No Image

Do sprzedaży silnik do kombajnu

13 czerwca 2022 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa oferuje do sprzedaży: Silnik do kombajnu – cena 3.444,00 zł brutto. Termin składania ofert do dnia 20 czerwca 2022r. Więcej informacji o zbywanym przedmiocie można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 17 2775 [więcej…]

Informacja o karach pieniężnych w przypadku niedopełnienia obowiązków zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państw członkowskich UE

31 maja 2022 UG Wiśniowa 0

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie informuje, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciele pojazdów mają 30 dni na dopełnienie obowiązku: rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państw członkowskich Unii [więcej…]

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

13 kwietnia 2022 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa informuje o jednorazowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych. ZBIERANE BĘDĄ: stare meble (tapicerowane, drewniane, wykładziny, dywany, plastikowe krzesła i stoliki, duże ogrodowe zabawki, wózki dziecięce), pozostałości budowlane z drobnych remontów (np. szyby okienne, okna, [więcej…]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 roku

12 kwietnia 2022 UG Wiśniowa 0

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na powierzenie zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  w 2022 roku. 1. Rodzaj zadania: Zadania w zakresie [więcej…]