Rzeczoznawcy majątkowi

23 lutego 2021 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa uprzejmie prosi o podanie ceny brutto wyceny 23 działek położonych na terenie Gminy Wiśniowa; (17 rolnych, 6 leśnych). Działki wyceniane w celu sprzedaży. Markuszowa 145/5. Szufnarowa 417/7, 1198, 3367, 3369, 1255, 1498, [więcej…]

Telefon dyżurny – utrzymanie dróg

12 lutego 2021 UG Wiśniowa 0

Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz zjawiska pogodowe związane z  okresem zimowym,   informuję o uruchomieniu z dniem 08-02-2021 roku telefonu dyżurnego: nr 697 367 999 Na numer ten można zgłaszać PILNE potrzeby utrzymania lub przywrócenia przejezdności [więcej…]

Uprawa konopi włóknistych

12 stycznia 2021 UG Wiśniowa 0

Urząd Gminy w Wiśniowej informuje, że zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXIX/497/20 z dnia 30 listopada 2020 roku (uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2020r. poz. 4844) w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w Województwie Podkarpackim dla Gminy Wiśniowa (powiat strzyżowski) ustalona została powierzchnia upraw konopi włóknistych w ilości 38 ha.

Zawieszenie przewozów w grudniu

9 grudnia 2020 UG Wiśniowa 0

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 oraz zawieszeniem zajęć szkolnych do 24.12 2020  Wójt Gminy Wiśniowa jako Organizator przewozów o charakterze użyteczności publicznej, informuję iż z miesiącu grudniu zawiesza przewozy autobusowe.

Otwarty konkurs ofert

27 listopada 2020 UG Wiśniowa 0

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2021 ROKU Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o [więcej…]