Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów i Tułkowice oraz przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w miejscowości Kozłówek w Gminie Wiśniowa

17 września 2019 UG Wiśniowa 0

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Gmina Wiśniowa zrealizowała operację pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów i Tułkowice oraz przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji [więcej…]