Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w roku 2024 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych

30 stycznia 2024 UG Wiśniowa 0

Regulamin otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2024 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty [więcej…]