Zwiększenie atrakcyjności i dostępności bazy kulturalnej i turystycznej Gminy Wiśniowa poprzez rozbudowę Ośrodka Kultury o windę wraz z niezbędną przebudową strefy wejściowej

24 czerwca 2024 UG Wiśniowa 0

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności bazy kulturalnej i turystycznej Gminy Wiśniowa poprzez rozbudowę Ośrodka Kultury o windę wraz z niezbędną przebudową [więcej…]

Cyfrowa Gmina

7 sierpnia 2023 UG Wiśniowa 0

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Gmina Wiśniowa zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4884/3/2022 zrealizowała projekt grantowy  w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój [więcej…]