Cyfrowa Gmina

7 sierpnia 2023 UG Wiśniowa 0

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Gmina Wiśniowa zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4884/3/2022 zrealizowała projekt grantowy  w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój [więcej…]