Ogłoszenie

5 grudnia 2022 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że z dniem 15 grudnia 2022 roku wstrzymuje składanie wniosków o  preferencyjny zakup paliwa stałego z przeznaczeniem  dla gospodarstw domowych na rok 2022.
Z dniem 16 grudnia 2022 roku rozpoczyna przyjmowanie wniosków o  preferencyjny zakup paliwa stałego z przeznaczeniem  dla gospodarstw domowych na rok 2023, – z ustawowym terminem ich składania do dnia 15 kwietnia 2023roku.