Dane dotyczące Programu „Czyste Powietrze”

Dane dotyczące Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Wiśniowa na dzień 30.12.2022 r.
kształtują się następująco:

Liczba złożonych wniosków – 98

Liczba zawartych umów – 90

Kwota wypłaconych dotacji –  liczba 72 – kwota  –  1 231 305,35 zł