Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Wiśniowa – stan na dzień 30.09.2023r.

Dane dotyczące Programu „Czyste Powietrze” w gminie Wiśniowa

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 165 szt.

Liczba zawartych umów: 154 szt.

Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone): 71 szt. – 1 317 799,47 zł

Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy częściowo i w całości zakończone): 102 szt. – 1 982 256,36 zł