Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Wiśniowa – stan na dzień 31.03.2023r.

Zgodnie z zapisami najnowszej wersji Porozumienia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnił aktualne informacje dotyczące wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wiśniowa. Dane na dzień 31.03.2023 r. dotyczą liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby zawartych umów, liczby zrealizowanych przedsięwzięć, kwocie wypłaconych dotacji.

Tabela 1. Dane dotyczące Programu „Czyste Powietrze” w gminie Wiśniowa kształtują się następująco:

Nazwa GminyTyp gminyLiczba złożonych wniosków o dofinansowanieLiczba zawartych umówPrzedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone, bez uwzględnienia umów częściowo zrealizowanych)
szt.  szt.szt.PLN
WiśniowaGmina wiejska1129556988 357,66