Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Wiśniowa – stan na dzień 31.12.2023r.

Zgodnie z zapisami najnowszej wersji Porozumienia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnił aktualne informacje dotyczące wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wiśniowa. Dane na dzień 31.12.2023 r. dotyczą liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby zawartych umów, liczby zrealizowanych przedsięwzięć, kwocie wypłaconych dotacji.

Tabela 1. Dane dotyczące Programu „Czyste Powietrze” w gminie Wiśniowa

Nazwa Gminy GminyTyp gminyTERYTLiczba złożonych wniosków o dofinansowanieLiczba zawartych umówPrzedsięwzięcia zrealizowane
(umowy zakończone)
Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy częściowo
i w całości zrealizowane)
1819052szt.  szt.szt.PLNszt.PLN
WiśniowaGmina wiejska 186150771 631 840,541032 376 702,00