Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Wiśniowa

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Wiśniowa – stan na dzień 30.06.2023r.

Zgodnie z zapisami najnowszej wersji Porozumienia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnił aktualne informacje dotyczące wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wiśniowa. Dane na dzień 30.06.2023 r. dotyczą liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby zawartych umów, liczby zrealizowanych przedsięwzięć, kwocie wypłaconych dotacji.

Tabela 1. Dane dotyczące Programu „Czyste Powietrze” w gminie Wiśniowa

Nazwa GminyTyp gminyLiczba złożonych wniosków o dofinansowanieLiczba zawartych umówPrzedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone)Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy umowy częściowo
i w całości zrealizowane)
szt.  szt.szt.PLNszt.PLN
WiśniowaGmina wiejska130110651 212 828,77891 684 879,17