Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z otrzymywanymi informacjami o pojawianiu się nieuczciwych firm oferujących usługi w ramach Programu „Czyste Powietrze”, NFOŚiGW przygotował komunikat dla potencjalnych beneficjentów. Komunikat został już zamieszczony na stronie internetowej Programu.