Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa na rok szkolny 2024/2025

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 607/2024 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 5 stycznia 2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych określa załącznik nr 2 do zarządzenia 607/2024 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 5 stycznia 2024