Informacja – stypendia szkolne 2021/2022

Wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022 można składać w trakcie całego roku szkolnego pod warunkiem, że  dochód  za m-c sierpień 2021r przekraczał obowiązujące kryterium dochodowe ( 528,00 zł), a w ciągu roku szkolnego nastąpiła utrata dochodu.

Od 1-go stycznia 2022r. kryterium dochodowe ulegnie zmianie i będzie wynosić 600,00zł, a przelicznik z ha przel. będzie wynosił 345,00zł

Druki wniosków do pobrania w ZEAS Wiśniowa, w sekretariatach i na stronach internetowych szkół podstawowych na terenie Gminy Wiśniowa.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 17 2775 087