Stypendium szkolne 2016/2017

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 można składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wiśniowej (Wiśniowa 76a – budynek Gimnazjum)
tel 17 2775087:
od 1 do 15 września – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także szkół policealnych.
od 1 do 15 października – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

Druki wniosków do pobrania w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wiśniowej (Wiśniowa 76a – budynek Gimnazjum) oraz na stronie internetowej www.wisniowa.pl

 

Dokumenty do pobrania: