Wniosek o wyprawkę szkolną

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”: 
od dnia 1 września 2016r. do dnia 9 września 2016r.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły położonej na terenie Gminy Wiśniowa do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.