O gminie

herb1Gmina Wiśniowa położona jest w Powiecie Strzyżowskim, w wojewódz­twie podkarpackim około 45 km na południowy zachód od Rzeszowa, głównego miasta regionu.

W jej skład, oprócz Wiśnio­wej – siedziby gminy, wchodzą następujące sołectwa: Jaszczurowa, Jazowa, Kalembina, Kozłówek, Kożuchów, Markuszowa, Niewodna, Oparówka, Pstrągówka, Ró­żanka, Szufnarowa, Tułkowice.

Herb gminy Wiśniowa: czerwone pole tarczy typu hiszpańskiego przecina na skos pofalowany srebrny pas symbolizujący rzekę Wisłok. W polu pierwszym widnieją dwie rogaciny zwrócone do siebie, które są odwołaniem do herbu rycerskiego rodu Bogoriów. W polu drugim złote strzemię – godło herbu rycerskiego rodu Trzecieskich.

Od północy gmina Wiśnio­wa graniczy z gminą Wielo­pole Skrzyńskie, od połu­dnia z gminą Wojaszówka, od zachodu z gminą Frysztak, a od wschodu z gminą Strzyżów.

Powierzchnia gminy Wi­śniowa wynosi 8329 ha, co stawia ją wśród gmin średniej wielkości, choć w powiecie jest najmniejsza. Pod względem geograficznym, gmina położona jest w Prowincji Karpat i Podkarpacia, Makroregionie Pogórzy Środkowo-Beskidzkich. Część gminy położona jest w dolinie rzeki Wisłok na Pogórzu Strzyżowsko – Dynowskim. Dolina Wisłoka to obszar bezleśny, a otaczające go zbocza gór porośnięte są zwartymi kompleksami leśnymi. Część gminy znajduje się w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Z najwyżej położonych punktów gminy rozciąga się piękny krajobraz Pogórza, widok na Bramę Frysztacką, góry Bardo i Chełm (528 m.n.p.m.), a przy odpowiednich warunkach atmosferycznych widać ośnieżone szczyty Tatr. Malownicze położenie gminy decyduje o jej atutach krajobrazowych, turystycznych. Obszar całej gminy posiada wyjątkowe walory do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i kajakarstwa.

Przez gminę prowadzi główna droga Rzeszów – Krosno – Barwinek, daw­ny szlak wiodący przez Karpaty Przełęczą Dukielską na południe Europy.

W kierunku północnym wychodzi z Wiśniowej droga lokalna łącząca gminę z drogą „E-4” w Ropczycach.

Działalność   kultural­ną na terenie gminy Wiśniowa prowadzą: Ośrodek Kultury w Wiśniowej i Gminna Bi­blioteka Publiczna.
Instytucje organizują konkursy, wystawy, kiermasze, wieczory autorskie, koncerty, przeglądy, imprezy plenerowe, okolicznościowe, pielęgnując tradycję kultury ludowej oraz promując lokalną twórczość artystyczną i rękodzielniczą.
Z roku na rok przybywa organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji, które również pełnią rolę inicjatora działań społeczno – kulturalnych.
Na terenie gminy są organizowane plenery fotograficzne, muzyczne oraz malarskie „Wiśniowa pachnąca malarstwem”, będące kontynuacją tradycji międzywojnia, kiedy rodzina Mycielskich, ówcześni właściciele zespołu parkowo-dworskiego, skupili wokół siebie elitę artystyczną oraz intelektualną. O pielęgnowanie tej tradycji dba Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego, a obrazy z poszczególnych edycji plenerów malarskich można zobaczyć w budynku gimnazjum w Wiśniowej.

W Wiśniowej znajduje się Zespół pałacowo – parkowy (Mycielskich), w skład którego wchodzą: Pałac z przełomu XVII , XVIII wieku , barokowa oficyna z XV w., oraz zabytkowy park z wieloma pomnikami przyrody oraz urokliwą aleją grabową.

W parku rośnie Dąb Józef. Drzewo posiada niezwykłą historię, która jest ściśle związana z miejscem w którym rośnie. To właśnie urok okolicy skłonił rodzinę Mycielskich do kupna dworu, który stał się ośrodkiem życia intelektualnego i kulturalnego regionu. W czasie II wojny światowej dąb był schronieniem dla rodziny żydowskiej. Wizerunek drzewa widniał również na przedwojennym banknocie stuzłotowym. Obecnie dąb Józef podziwiany jest przez uczestników licznych wycieczek, a także jest obiektem fotograficznym i malarskim. Dąb Józef wygrał ogólnopolski konkurs „Drzewo Roku 2016” oraz zdobył tytuł „Europejskiego Drzewo Roku 2017” reprezentując Polskę wśród 16 drzew z całej Europy.

W każdej miejscowości prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna.
Na terenie gminy są trzy kluby sportowe: „Wisłok” – Wiśniowa, „Huragan” – Kozłówek, „Albatros” – Szufnarowa, prowadzące sekcje piłki nożnej. Ponadto, działają uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia, które zajmują się propagowaniem sportu, jak chociażby „Aktiv Pro” czy Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Różanka, odnoszące sukcesy na szczeblu międzynarodowym.
W Wiśniowej znajduje się Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki.
Na terenie gminy prężnie rozwija się także działalność agroturystyczna z bogatą ofertą aktywnego wypoczynku.

Gmina Wiśniowa jest przyjazną przestrzenią dla wszystkich: mieszkańców i gości, turystów i artystów. Znajdziemy tu miejsca z duszą i ludzi z sercem.
Zapraszamy do gminy Wiśniowa i okolic!