Oświata

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśniowej

Wiśniowa 76
38-124 Wiśniowa
tel/fax (17) 2775 016
e-mail: spwisniowa@op.pl

Dyrektor:
Beata Włodyka

Strona internetowa: www.sp-wisniowa.pl

Szkoła Podstawowa im. Wincentego witosa w Markuszowej

38-126 Markuszowa
Markuszowa 16
Tel.: (17) 277-61-04
e-mail:  markuszowa@spm.szkolnastrona.pl

Dyrektor:
Dariusz Data

Strona internetowa: http://spm.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Różance

Różanka 43

38 – 102 Grodzisko
tel: (17) 277 51 70
e-mail: sprozanka@o2.pl

Dyrektor:

Lucyna Ciołkosz

Strona internetowa: http://sprozanka.info

Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej
Jaszczurowa 31
38-124 Wiśniowa

tel/fax: 17 2230342
e- mail: spjaszczurowa@poczta.onet.pl

Dyrektor:
Sławomir Tęczar

Strona internetowa: http://www.spjaszczurowa.cba.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szufnarowej

Szufnarowa 101
38-124 Wiśniowa
tel/fax: 017-277-62-45
e-mail: spszufnarowa@poczta.onet.pl

Dyrektor:
Małgorzata Książek
Strona Internetowa: http://www.spszufnarowa.pl