7 wniosków na drogi w Gminie Wiśniowa po pozytywnej ocenie

IMG_20160412_120945Wnioski, które zostały złożone o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przeszły pozytywną ocenę w Urzędzie Marszałkowskim oraz zostały umieszczone na liście rankingowej. Ponadto wszystkie mieszczą się w dostępnym limicie środków tj. 20 415 144 euro, stąd też złożone do dofinansowania inwestycje na 7 odcinków dróg  z terenu Gminy Wiśniowa zostaną zrealizowane.

http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/2-nieokreslona/40-lista-operacji-typu-budowa-lub-modernizacja-drog-lokalnych-objetego-programem-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020