Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja społeczna”, Działanie 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie”.

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 248 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby fizyczne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 • osoby, które mieszkają (w rozumieniu k.c.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,
 • osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów.

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • wsparcie animatorów,
 • warsztaty partnerstw lokalnych,
 • wizyty studyjne,
 • wsparcie doradców kluczowych,
 • doradztwo specjalistyczne,
 • szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej,
 • szkolenia przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego,
 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
 • dotacje na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – 25 000,00 tys. zł na każde utworzone stanowisko pracy,
 • wsparcie pomostowe max. przez okres 12 m-cy – 2 000,00 tys. zł na każde utworzone stanowisko pracy,
 • lustracja lub audyt przedsiębiorstw społecznych,
 • szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem terenowym ROWES
w Strzyżowie ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów,
tel.: 17 276-85-68

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Więcej informacji na temat projektu na stronie www.wsparcie.es/subregion-2/  oraz  na stronie www.rarr.rzeszow.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!