Gmina Wiśniowa przystąpiła do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) – Ankieta

lokalny-program-rewitalizacji-gminy-wisniowa-spotkanie-informacyjne

herb

Gmina Wiśniowa przystąpiła do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR)

 

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) jest zidentyfikowanie obszarów zdegradowanych, przeznaczonych do rewitalizacji na terenie Gminy Wiśniowa oraz poprawę sytuacji na obszarze kryzysowym.

Aby tworzony Lokalny Program Rewitalizacji spełniał wymagania powinien być wspólnym dziełem wybranego Wykonawcy, Gminy oraz podmiotów prywatnych reprezentowanych przez mieszkańców jak i firmy działające na terenie Gminy. W tym celu prosimy mieszkańców o wypełnianie ankiet dotyczących zagadnień potrzebnych do stworzenia LPR. Udzielone odpowiedzi pozwolą określić stopień zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy, jednocześnie identyfikując słabe strony każdego sołectwa. Określi to wielkość potrzebnego wsparcia dla Gminy chcącej dokonać inwestycji na poprawę jakości życia mieszkańców z terenów kryzysowych. Ankiety są dostępne poniżej oraz dodatkowo w Urzędzie Gminy Wiśniowa jak i pod adresem internetowym wisniowa.pl.

Informacje podane w ankiecie nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach, czy też przekazywane podmiotom trzecim.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny, inicjowany i uchwalany przez Radę Gminy. Wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Dokument ten stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Dla przedsiębiorców i instytucji.

Prosimy o zgłaszanie działań inwestycyjnych z zakresu rewitalizacji oraz działań aktywizujących lokalną społeczność.

Ankiety należy złożyć do dnia 15 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Wiśniowa lub przesłać drogą elektroniczną na maila: gmina@wisniowa.pl

 

LPR- Ankieta instytucje i przedsiębiorstwa (doc)

LPR – Ankieta instytucje i przedsiębiorstwa (pdf)

LPR – Ankieta mieszkańcy (doc)

LPR – Ankieta mieszkańcy (pdf)

 

 

 

 

lokalny-program-rewitalizacji-gminy-wisniowa-spotkanie-informacyjne