Informacja dla uczestników projektu OZE

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiśniowa, którzy wybrali następujące zestawy instalacji odnawialnych źródeł energii do podpisywania umów:

 • Kolektory słoneczne,
 • Panele fotowoltaiczne,
 • Kolektory słoneczne + panele fotowoltaiczne,
 • Piece na biomasę,
 • Panele fotowoltaiczne + piece na biomasę,
 • Kolektory słoneczne+ piece na biomasę,
 • Panele fotowoltaiczne + piece na biomasę + kolektory słoneczne.

Pozostali mieszkańcy a w szczególności osoby, które wybrały pompy ciepła prosimy o cierpliwość trwają wyliczenia ostatecznych kwot za instalacje.

 

 

WARTOŚĆ INSTALACJI:

KOLEKTORY SŁONECZNE
Zestaw A- 2 panele 2 484,71 zł ( z VAT 8%)
Zestaw B- 3 panele 2 812,93 zł ( z VAT 8 %)
Zestaw C- 4 panele 3 261,28 zł ( z VAT 8%)

PANELE FOTOVOLTAICZNE
PV o mocy 2,7 kW – 4 106,00 ( z VAT 8%)
PV o mocy 3,24 kW- 4 851,20 ( z VAT 8%)
PV o mocy 4,32 kW- 6 217,40 ( z VAT 8 %)
PV o mocy 4,86 kW- 7 086,80 ( z VAT 8 %)
PV o mocy 5,4kW   – 7 832,00 ( z VAT 8 %)
PV o mocy 6,48 kW- 8 942,40 ( z VAT 8 %)

KOTŁY NA BIOMASĘ
MOC 13 kW – 3141,67 zł ( z VAT 8%)
MOC 15 kW – 3255,00 zł ( z VAT 8%)
MOC 17 kW – 3347,00 zł ( z VAT 8%)
MOC 18 kW – 3393,00 zł ( z VAT 8%)
MOC  20 kW – 3485,00 zł ( z VAT 8%)
MOC 25 kW – 3715,00 zł ( z VAT 8%)
MOC 30 kW – 3945,00 zł ( z VAT 8%)
MOC 35 kW – 4175,00 zł ( z VAT 8%)

 

Podane kwoty obejmują wartość wkładu własnego ( 15 % kwoty netto, cały VAT od instalacji oraz koszty niekwalifikowane projektu ( m.in. ubezpieczenie instalacji na okres 5 lat, inspektor nadzoru ).

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO PODPISANIA UMOWY:

 • Dowód osobisty właścicieli nieruchomości
 • Pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy)
 • Numer działki
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby zadeklarowane na instalacje paneli fotowoltaicznych muszą podpisać oświadczenie o pomocy de minimis- jeśli w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go latach budżetowych otrzymały pomoc publiczną de minimis prosimy o ksero zaświadczenia o udzieleniu pomocy.

 

 

HARMONOGRAM PODPISYWANIA UMÓW DOTYCZĄCYCH MONTAŻU ZESTAWÓW OZE – PROJEKT PARASOLOWY
(MIESZKAŃCY Z PODSTAWOWEJ LISTY KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO 31.12.2016 R.)

 

  MIEJSCOWOŚĆ DZIEŃ WYZNACZONY NA PODPISANIE UMOWY
1 WIŚNIOWA 21, 22 LISTOPAD 2017
2 KALEMBINA, KOZŁÓWEK 23,24 LISTOPAD 2017
3 NIEWODNA, PSTRĄGÓWKA 27, 28 LISTOPAD 2017
4 KOŻUCHÓW 29, 30 LISTOPAD 2017
5 MARKUSZOWA 1,4 GRUDZIEŃ 2017
6 RÓŻANKA 5, 11 GRUDZIEŃ 2017
7 JASZCZUROWA, OPARÓWKA, JAZOWA 12,13  GRUDZIEŃ 2017
8 TUŁKOWICE 14 , 15 GRUDZIEŃ 2017
9 SZUFNAROWA 18,19 GRUDZIEŃ 2017

 

WAŻNE!!!! Do podpisania umowy upoważnieni są właściciele/współwłaściciele nieruchomości zgłoszeni w deklaracji przystąpienia do projektu oraz osoby, które zostały upoważnione pisemnie przez właścicieli (pełnomocnictwo). W celu weryfikacji danych proszę mieć przy sobie dowód osobisty a w przypadku pełnomocnika  dane właścicieli/ współwłaścicieli oraz numer działki na której usytuowana jest nieruchomość objęta projektem.

 

 

ZAŁĄCZNIKI: