Informacja z XXXVIII sesji Rady Gminy Wiśniowa

Ostatnią sesję Rady Gminy zdominowały uchwały oświatowe. Rada Gminy przyjęła uchwały stanowiące akty założycielskie dla ośmioletnich szkół podstawowych w Jaszczurowej, Markuszowej, Różance, Szufnarowej i Wiśniowej. Ponadto Rada zatwierdziła uchwały około budżetowe w tym zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi, ustalenie Wójtowi Gminy Wiśniowa wynagrodzenia.

Ponadto w związku z otrzymaniem środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zatwierdzono do realizacji zadanie przebudowa drogi Wiśniowa-Balice-Gawłówka.

 

Baza uchwał:

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWisniowa1/tabBrowser/mainPage