Jest jeszcze możliwość udziału w projekcie z OZE

Szanowni Państwo.

W związku z tym, że Gmina Wiśniowa przystępuje do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w porozumieniu z sąsiednimi gminami informuję, że istnieje jeszcze możliwość składania dokumentów dla wszystkich chętnych do przystąpienia do projektu z OZE, którzy do tej pory nie złożyli jeszcze wymaganych dokumentów.  (Dokumenty do pobrania ze strony internetowej bądź w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa)

Projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wiśniowa, przy czym w ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, co oznacza konieczność wniesienia wkładu własnego jedynie na poziomie 15% kosztów netto oraz cały podatek VAT.

Zapraszam do skorzystania z możliwości dofinasowania w ramach OZE.

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut

Do pobrania: