Komunikat dotyczący składania wniosków na świadczenie wychowawcze „Program Rodzina 500+ „

Uprzejmie informujemy, że w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze do dnia 1 lipca 2016r (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest z odpowiednim wyrównaniem.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej