Konferencja Podsumowująca – Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2017-2023

Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza interesariuszy rewitalizacji na Konferencję podsumowującą opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, która odbędzie się 8 maja 2017 r. o godz. 16:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wiśniowa.