Oferta bezpłatnych kursów języka angielskiego i niemieckiego

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze oferuje bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego.

projekt kierowany jest do osób zamieszkujących m.in powiat strzyżowski, w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem i podwyższeniem umiejętności i kompetencji  w obszarze języków obcych

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Tourism AU - Ad