Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020

W związku z możliwością realizacji operacji w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 do projektu zostało zgłoszone Sołectwo Szufnarowa. Na Zebraniu Wiejskim w dniu 25.04.2017 r. została powołana Sołecka Grupa Odnowy Wsi, której zadaniem było przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szufnarowa.

W dniu 28.04.2017 r. część grupy wraz z pracownikiem Urzędu Gminy wzięła udział  w warsztatach w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w celu opracowania dokumentu strategicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 01.05.2017 r. Na spotkaniu Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi została dopracowana Sołecka Strategia Odnowy Wsi Szufnarowa. Składa się ona z opisu zasobów jakimi dysponuje wieś, poziomu infrastruktury społecznej i technicznej, jak wieś jest zorganizowana, czym się charakteryzuje, jakie posiada firmy, zakłady pracy itp. Zawiera również analizę tych zasobów, zagrożeń, szans. Została stworzona wizja wsi i opracowano programy dotyczące odnowy wsi Szufnarowa.