Pomóżmy rodzinie Borutów

Państwo Weronika i Grzegorz Borutowie wychowują dwie niepełnosprawne córki z chorobą autystyczną. Zamieszkują w udostępnionym przez Gminę Wiśniowa mieszkaniu w miejscowości Niewodna. Z uwagi na chorobę dzieci rodzina stara się o swój dom, który zapewniłby im stabilizację życiową. Rodzina pozostaje pod opieką Fundacji Oświatowej im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

Państwa Borutów można wspomóc przekazując środki finansowe na:
Adres: Fundacja Oświatowa im. Ks. Stanisława Konarskiego
ul. Akacjowa 5
31-466 Kraków

Nr konta: 56 1600 1013 1846 6783 0000 0004
Tytuł przelewu: Darowizna na dom dla Weroniki

Można również przekazać 1% podatku
Nr KRS: 0000007646 z dopiskiem Darowizna na dom dla Weroniki