Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o prowadzonym naborze wniosków dotyczącym przyznania wsparcia dla rolników w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Szczegółowe informacje dotyczące w.w poddziałania dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR

premie-na-rozpoczecie-dzialaplnosci-pozarolniczej