Rozpoczęła się rekrutacja młodzieży do projektu „Aktywni lokalnie”

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” wspólnie z Fundacją im. Jana Grudysza oraz Gminami Strzyżów i Wiśniowa rusza z projektem „Aktywni lokalnie”. Zapraszamy do udziału młodzież uczącą się w gimnazjach i szkołach średnich w Strzyżowie i Wiśniowej, która chce kręcić filmy, robić zdjęcia, tańczyć, tworzyć happeningi, ale także debatować, bawić się i rozwijać swoje umiejętności na wspólnym wyjeździe szkoleniowym i w praktyce. Projekt będzie polegał na tym, by twórczo działać na rzecz naszych lokalnych społeczności, aby było w nich (jeszcze) więcej pozytywnych, ciekawych wydarzeń dla wszystkich mieszkańców. Zespół Fundacji będzie przy jego realizacji korzystał z wielu lat doświadczeń pracy z grupami i społecznościami, których część opisał w wydanej ostatnio publikacji “Aktywne metody pracy z grupą”, dostępnej bezpłatnie na stronie: http://dobrezycie.org/publikacje

 

Gdzie i kiedy będzie działać młodzież

Rekrutacja młodzieży już się zaczęła i będzie trwała do 9 czerwca, lub krócej, jeśli wyczerpią się miejsca, a już 26­-28 czerwca 2017 roku pierwszy wyjazd szkoleniowy dla 32 osób zakwalifikowanych do projektu. Spotkania i warsztaty dla młodzieży będą się odbywać w Strzyżowie i Wiśniowej, głównie w trakcie wakacji. Zajęcia będą prowadzone przez tutorki z uprawnieniami pedagogicznymi, stosującymi aktywne metody pracy z grupami oraz artystów-ekspertów­ z dziedziny filmu, fotografii i tańca. Finałowe pokazy filmów i happeningi przewidziane są we wrześniu 2017 roku.

 

Korzyści z projektu

Projekt będzie okazją do połączenia młodzieży z dwóch sąsiadujących ze sobą gmin. We wspólnych działaniach powstaną wyjątkowe i ważne dla lokalnych społeczności wydarzenia i filmy, ale także młodzież zdobędzie nowe umiejętności przydatne w życiu i pracy takie jak komunikacja z rówieśnikami i dorosłymi, współpraca, twórcze podejście do problemów, odpowiedzialność za powierzone zadania, organizacja i promocja wydarzeń lokalnych.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W trakcie trwania projektu będą mogli się do niego włączyć także dorośli mieszkańcy – jako uczestnicy debat, warsztatów dla rodziców czy szkolenia z narzędzi pracy z młodzieżą. Szczegółowe informacje o projekcie „Aktywni lokalnie”, w tym formularz zgłoszenia i formularz zgód dla rodziców młodzieży chcącej uczestniczyć w projekcie, można znaleźć na stronie: www.dobrezycie.org/aktywni-lokalnie/mlodziez

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizuje Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” i Fundacja im. Jana Grudysza w partnerstwie z Gminą Strzyżów i Gminą Wiśniowa.