Spotkanie informacyjne odnośnie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2017-2022

Szanowni Państwo,

W celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, Gmina Wiśniowa tworzy Lokalny Program Rewitalizacji. Obejmuje on działania mające na celu wyprowadzenie z sytuacji kryzysowej obszarów zdegradowanych, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, aktywizacji gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw oraz odbudowy więzi społecznych.

Zwracamy się do Pastwa z prośbą o aktywne uczestnictwo w pracach nad Programem.

Wierzymy, iż jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji społecznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu.

Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji naszej gminy i zapraszamy na organizowane spotkanie informacyjne.

 

Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2017 o godzinie 13:00
W Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej

 

lokalny-program-rewitalizacji-gminy-wisniowa-spotkanie-informacyjne