Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. PROW 2014-2020 – „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

Zarząd Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania

serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Wiśniowa

na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

organizowane w dniu

08.09.2017 r. (piątek) o godz. 13.00

dotyczące możliwości pozyskania unijnych środków finansowych

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na:

 

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

(w ramach ogłoszonych naborów)

WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH

PROGRAMY AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ W ŚWIETLICACH WIEJSKICH

WYDAWANIE PUBLIKACJI REGIONALNYCH

KAMPANIE SPOŁECZNE SKIEROWANE DO MIESZKAŃCÓW

(w ramach planowanego projektu grantowego)

 

 

 Miejsce spotkania:

Sala Konferencyjna GS „SCh” Strzyżów, ul. Daszyńskiego 3, 38-100 Strzyżów

 

Program spotkania

  1. Informacja na temat stanu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  2. Informacja na temat prowadzonych przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD naborów
    nr 5/2017 i nr 6/2017 z zakresu: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO.
  3. Prezentacja podstawowych zasad przyznawania pomocy w ramach PROJEKTÓW GRANTOWYCH ogłaszanych przez LGD.
  4. Prezentacja wniosku o przyznanie pomocy i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach PROJEKTÓW GRANTOWYCH.
  5. Pytania ze strony uczestników spotkania.