Trening Systemu Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności Cywilnej

W dniach 6 – 8 czerwca 2017r. w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGADE – SAREX 17/I”, na terenie województwa podkarpackiego zostanie przeprowadzony trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza.

 

W związku z powyższym w dniach 6 – 8 czerwca między godz. 9:00 a 17:00 na terenie Gminy Wiśniowa zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:

1) akustyczny sygnał alarmowy – „ogłoszenie alarmu”

2) akustyczny sygnał alarmowy – „odwołanie alarmu”.

 

Po usłyszeniu w/w sygnałów proszę nie podejmować żadnych z tym związanych działań.