Uatrakcyjnienie bazy sportowo-rekreacyjnej wsi Szufnarowa poprzez doposażenie boiska sportowego w mini plac zabaw

Gmina Wiśniowa wraz z Sołecką Grupą Odnowy Wsi Szufnarowa zrealizowała zadanie pn. „Uatrakcyjnienie bazy sportowo-rekreacyjnej wsi Szufnarowa poprzez doposażenie boiska sportowego w mini plac zabaw” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Zadanie polegało na doposażeniu istniejącego placu na boisku sportowym w mini plac zabaw pozwalające na ćwiczenia i zabawę  składającego się z zestawu zabawowego: 2 wieże, trap wejściowy, ślizg, drabinka pochyła, drążek metalowy, krata wspinaczkowa, tunel z liny, linia wspinaczkowa,  ścianka wspinaczkowa pozioma, mostek liniowy oraz huśtawka dwuosobowa z siedziskiem typu deseczka. Konstrukcje drewniane w przyjemnych kolorach, dzięki któremu maluchy, młodzież zyskały miejsce, w którym będą mogły atrakcyjnie i aktywnie spędzać wolny czas ale również zyskają umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa.

Zrealizowane zadanie wpisuje się w następujący kierunek działania:

Umożliwienie mieszkańcom wsi Szufnarowa rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez budowę mini placu zabaw na boisku. Dobrze doposażone boisko przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Szufnarowa z Gminy Wiśniowa, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zagospodarowanie tego terenu wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy

 

W realizacji zadania czynny udział brała Ochotnicza Straż Pożarna w SzufnarowejPartner Projektu

Całkowity koszt realizacji zadania: 22 448,80 zł

Dofinansowanie : 10 000,00 zł